کلیدواژه‌ها = گندم
تعداد مقالات: 20
5. تأثیر سه گونه قارچ میکوریزا (Glomus SPP.) بر شاخص‌های فیزیولوژیک گندم در شرایط شور

دوره 37، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 37-52

سمانه حبیبی؛ موسی مسکرباشی؛ معصومه فرزانه


6. تأثیر سطوح مختلف پتاسیم بر انتقال مجدد کربوهیدرات‌های محلول دو رقم گندم نان (Triticum aestivum L.)

دوره 37، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 69-82

آزاده علیزاده؛ مجید نبی پور؛ افراسیاب راهنما


7. اثر عصاره آبی دود گیاهی بر برخی از صفات بالای زمینی و زیرزمینی گندم زمستانه

دوره 37، شماره 1، بهار 1393، صفحه 81-92

سید سعید موسوی؛ محمد رضا عبداللهی؛ حجت الله مظاهری لقب؛ بهزاد مهرشاد


9. ارزیابی القای تحمل به تنش کم آبی با استفاده از پیش تیمار بذر در ارقام گندم (.Triticum aestivum L)

دوره 36، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-12

علیرضا عیوضی؛ علی نجفی پر؛ سید حیدر موسوی انزابی؛ حسین رنجی


11. مقایسه ارقام گندم با استفاده از شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنش گرمای آخر فصل در اهواز

دوره 36، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 61-73

علی مشتطی؛ سید عطا اله سیادت؛ خلیل عالمی سعید؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمد رضا جلال کمالی


12. تاثیر قطع آبیاری در سیستم کودی N.P.K و کودهای آلی بر روی میزان توزیع مجدد ماده خشک و فتوسنتز جاری در گندم نان ( .Triticum aestivum L)

دوره 36، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 99-109

معصومه نمروری؛ قدرت الله فتحی؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمد حسین قرینه؛ سیروس جعفری


13. اثر سیستم‌های کودی شیمیایی، آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم نان و دوروم در منطقه اهواز

دوره 36، شماره 1، بهار 1392، صفحه 103-116

امین لطفی جلال آبادی؛ سید عطاء اله سیادت؛ عبدالمهدی بخشنده؛ قدرت اله فتحی؛ خلیل عالمی سعید


14. ارزیابی عملکرد چند رقم گندم نسبت به تاریخ کاشت در نورآباد ممسنی

دوره 35، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 29-42

هوشنگ فرجی؛ علی گودرزی؛ حمید رضا اولیایی؛ محمد عظیمی گندمانی


15. بررسی کاشت بذر و گیاهچه گندم و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد

دوره 35، شماره 1، بهار 1391، صفحه 91-101

روح الله آواره شیرازی؛ مجید نبی‌پور؛ موسی مسکرباشی


17. اثرات روش های کاشت و سطوح آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 89-98

علی کریمی؛ موسی مسکرباشی؛ مجید نبی‌پور؛ سعید برومندنسب


18. تأثیر تغییر دما بر هدایت روزنه ای و غلظت کلروفیل در گندم

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 39-52

حبیب اله روشنفکر دزفولی؛ مجید نبی‌پور؛ فواد مرادی؛ موسی مسکرباشی


19. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام گندم بهاره و پاییزه با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره

دوره 33، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 71-79

بهمن فاضلی نسب؛ بهمن یزدی صمدی؛ محمدرضا نقوی؛ محسن مردی