اثر تلقیح قارچ Piriformospora indica بر فعالیت زیستی گیاهان باززایی شده استویا تحت تیمار نانوذرات سلنیوم
اثر تلقیح قارچ Piriformospora indica بر فعالیت زیستی گیاهان باززایی شده استویا تحت تیمار نانوذرات سلنیوم

رویا کرمیان؛ معصومه احمدی خویی؛ اصغر میرزایی اصل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

https://doi.org/10.22055/ppd.2022.38237.1990

چکیده
  اثر تلقیح قارچ Piriformospora indica بر فعالیت زیستی گیاهان باززایی‌شده استویا تحت تیمار نانوذرات سلنیوم چکیده استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)گیاهی متعلق به تیره مرکبان است که در صنایع غذایی بعنوان عامل شیرین‌کننده ...  بیشتر