نویسنده = احمد اسماعیلی
تعداد مقالات: 4
3. تأثیر محرک‌های مختلف زیستی و غیرزیستی بر رشد ریشه مویین در گیاه دارویی خشخاش (Papaver somniferum L.)

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 29-42

10.22055/ppd.2018.13548

شیوا سیاه منصور؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی


4. تحریک ریشه‌های موئین تراریخت در گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum L) با استفاده از آگروباکتریوم رایزوژنز (Agrobacterium rhizogenes)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-14

10.22055/ppd.2017.12057

احمد جلیلیان؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزابادی؛ سیده زهرا حسینی