بررسی سازگاری درختان زیتون ارقام زرد و روغنی در مناطق مختلف استان کرمانشاه
بررسی سازگاری درختان زیتون ارقام زرد و روغنی در مناطق مختلف استان کرمانشاه

صمیرا احمدی پور؛ عیسی ارجی

دوره 35، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 103-115

چکیده
  به منظور بررسی سازگاری ارقام زیتون زرد و روغنی کشت شده در باغ­های استان کرمانشاه آزمایشی در چهار منطقه گیلانغرب، قصرشیرین، جوانمیری و ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو به اجرا در آمد. در هر منطقه یک باغ ...  بیشتر