نویسنده = هوشنگ فرجی
تعداد مقالات: 4
1. اثر تراکم بوته بر عملکرد بلال و پروتئین علوفه چهار هیبرید ذرت شیرین در یاسوج

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 77-84

سید کرامت دیدگاه؛ هوشنگ فرجی؛ علیرضا یدوی


2. تأثیر تاریخ کاشت بر مراحل نموی و صفات کیفی چهار رقم کلزای پاییزه در یاسوج

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 99-113

محمدحسن فلاح هکی؛ علیرضا یدوی؛ محسن موحدی دهنوی؛ حمیدرضا بلوچی؛ هوشنگ فرجی


4. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن ارقام گلرنگ بهاره به عنوان کشت دوم در منطقه یاسوج

دوره 33، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 1-14

مصطفی علی نقی زاده؛ محسن موحدی دهنوی؛ هوشنگ فرجی؛ اشکبوس دهداری؛ محمد عظیمی گندمانی