نویسنده = موسی مسکرباشی
تعداد مقالات: 13
2. تأثیر کاربرد پتاسیم بر فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‎اکسیدان دو رقم گندم دوروم در شرایط شوری

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-12

10.22055/ppd.2016.11828

سید محمد علوی متین؛ افراسیاب راهنما؛ موسی مسکرباشی


3. مطالعه اثر تنش‌های شوری و خشکی روی برخی مؤلفه‌های فیزیولوژیکی دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در اهواز

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 25-34

10.22055/ppd.2016.11830

فرید یوسفی؛ پیمان حسیبی؛ حبیب‌الله روشنفکر دزفولی؛ موسی مسکرباشی


4. ارزیابی روش های مختلف پرایمینگ بذر بر جوانه زنی اکوتیپ های کاسنی ( .Cichorium intybus L)

دوره 36، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 95-107

فریده صدیقی دهکردی؛ مجید نبی‌پور؛ موسی مسکرباشی


5. اثر رژیم های آبیاری بر محتوی روغن، پرولین و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم گلرنگ در شرایط آب و هوایی اهواز

دوره 36، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 105-117

عدنان کریمی؛ حبیب اله روشنفکر دزفولی؛ موسی مسکرباشی


7. تأثیر تنوع ترکیبات یونی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی دو رقم کلزا

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 103-115

مهسا بالاورد؛ موسی مسکرباشی؛ مجید نبی‌پور


8. اثر روش‌های مختلف مدیریت در مزارع سرمازده نیشکر (.Soccharum officinarum L)

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-11

ایمان روزبهانی؛ موسی مسکرباشی؛ مجید نبی‌پور؛ حسن حمدی


10. بررسی کاشت بذر و گیاهچه گندم و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد

دوره 35، شماره 1، بهار 1391، صفحه 91-101

روح الله آواره شیرازی؛ مجید نبی‌پور؛ موسی مسکرباشی


11. اثرات روش های کاشت و سطوح آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 89-98

علی کریمی؛ موسی مسکرباشی؛ مجید نبی‌پور؛ سعید برومندنسب


12. تأثیر تغییر دما بر هدایت روزنه ای و غلظت کلروفیل در گندم

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 39-52

حبیب اله روشنفکر دزفولی؛ مجید نبی‌پور؛ فواد مرادی؛ موسی مسکرباشی


13. مطالعه امکان پذیری کاشت بهارة سه رقم چغندرقند (Beta vulgaris L.) با دو روش کشت گلدانی و مستقیم در اهواز

دوره 33، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 41-54

پیمان حسیبی؛ علی کاشانی؛ رضا مامقانی؛ موسی مسکرباشی