نویسنده = اسفندیار فاتح
تعداد مقالات: 7
6. تأثیر کودهای شیمیایی و آلی بر بعضی خصوصیات شیمیایی سیلاژ گیاه کنگر فرنگی (Cynara scolymus)

دوره 33، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 15-31

اسفندیار فاتح؛ محمدرضا چایی چی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ علی اشرف جعفری؛ داریوش مظاهری