نویسنده = روح انگیز نادری
تعداد مقالات: 3
1. الگوی پروتئوم برگ درخت توت آمریکایی (Maclura pomifera) در پاسخ به تنش خشکی

دوره 44، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 211-220

10.22055/ppd.2019.30310.1791

علیرضا خالقی؛ روح انگیز نادری؛ سید علیرضا سلامی؛ مصباح بابالار؛ النا مزرتی


2. بررسی کاریوتایپ و سطوح پلوئیدی برخی از ژنوتیپ های گل نرگس بومی و غیر بومی ایران

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 13-27

مهرانگیز چهرازی؛ روح انگیز نادری؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ محمد اسماعیل حسنی؛ عیسی ظریفی