نویسنده = محمدرضا عبداللهی
تعداد مقالات: 2
1. تولید گیاهان هاپلوئید مضاعف‌شده خیار از طریق کشت تخمک

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 77-88

10.22055/ppd.2019.23322.1514

ابوذر اسدی؛ علیرضا زبرجدی؛ محمدرضا عبداللهی


2. شناسایی و گزینش صفات مؤثر بر عملکرد دانه در نخود زراعی تحت شرایط نرمال رطوبتی

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 119-131

10.22055/ppd.2016.12046

سید سعید موسوی؛ محمدرضا عبداللهی؛ فریبرز قنبری؛ همایون کانونی