تجزیه مسیر ترتیبی بر اساس عملکرد و سایر ویژگی‌های فیزیولوژیکی- مورفولوژیکی در کدوهای بومی شمال غرب ایران
تجزیه مسیر ترتیبی بر اساس عملکرد و سایر ویژگی‌های فیزیولوژیکی- مورفولوژیکی در کدوهای بومی شمال غرب ایران

داود مردان‌ زاده؛ رضا درویش زاده؛ بهمن زاهدی

دوره 42، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 115-132

https://doi.org/10.22055/ppd.2019.15317.1244

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور تعیین ویژگی‌های مرفولوژیک و فیزیولوژیک تأثیرگذار در عملکرد توده‌های کدو از مناطق شمال غرب ایران در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی ساعت‌لوی آذربایجان ...  بیشتر
ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده‌های هندوانه بومی ایران (Citrullus vulgaris) در شرایط آب و هوایی ارومیه
ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده‌های هندوانه بومی ایران (Citrullus vulgaris) در شرایط آب و هوایی ارومیه

احمد حاجی علی؛ رضا درویش زاده؛ بهمن زاهدی؛ جهانگیر عباس کوهپایگانی

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 29-40

https://doi.org/10.22055/ppd.2017.12555

چکیده
  به‌منظور مطالعه تنوع ژنتیکی هندوانه بومی ایران از نظر صفات مورفولوژیک، 16 توده به همراه دو رقم هندوانه اصلاح شده (کریمسون‌سویت و چارلستون‌گری) در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی با سه تکرار در مرکز ...  بیشتر