بررسی اثر کاربرد مواد آلی بر رویش بذر و برخی خصوصیات رویشی و کیفی گیاه شاهی (Lepidium sativum)
بررسی اثر کاربرد مواد آلی بر رویش بذر و برخی خصوصیات رویشی و کیفی گیاه شاهی (Lepidium sativum)

داود نادری؛ الهه کاظمی؛ بابک بهاری؛ لیلا محمدباقری

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 97-110

https://doi.org/10.22055/ppd.2016.12450

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر بستر کشت بر خصوصیات رویشی و عناصر غذایی گیاه شاهی، مواد آلی مختلف شامل کود دامی پوسیده، کمپوست مصرفی قارچ و سبوس برنج در ترکیب‌های دوگانه، سه‌گانه و چهارگانه با خاک باغچه در قالب ...  بیشتر