نویسنده = علیرضا یدوی
تعداد مقالات: 4
2. اثر تراکم بوته بر عملکرد بلال و پروتئین علوفه چهار هیبرید ذرت شیرین در یاسوج

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 77-84

سید کرامت دیدگاه؛ هوشنگ فرجی؛ علیرضا یدوی


3. تأثیر تاریخ کاشت بر مراحل نموی و صفات کیفی چهار رقم کلزای پاییزه در یاسوج

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 99-113

محمدحسن فلاح هکی؛ علیرضا یدوی؛ محسن موحدی دهنوی؛ حمیدرضا بلوچی؛ هوشنگ فرجی