نویسنده = فریده صدیقی دهکردی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین تنوع گیاهی با استفاده از ویژگیهای مرفولوژیکی و تجزیه خوشه ای در ژرپلاسم های گیاه شوید

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 57-67

زهره فتحعلی پور؛ داریوش نباتی احمدی؛ حمید رجبی معماری؛ امیر سیاهپوش؛ فریده صدیقی دهکردی


2. ارزیابی روش های مختلف پرایمینگ بذر بر جوانه زنی اکوتیپ های کاسنی ( .Cichorium intybus L)

دوره 36، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 95-107

فریده صدیقی دهکردی؛ مجید نبی‌پور؛ موسی مسکرباشی