نویسنده = محمد رضا مرادی تلاوت
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر محلول‌پاشی پتاسیم و بور بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی استویا (Stevia rebaudiana)

دوره 44، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 183-194

10.22055/ppd.2019.29391.1762

راضیه تفنگ سازپور؛ عبدالمهدی بخشنده؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ محمد رضا مرادی تلاوت؛ امین لطفی جلال آبادی


2. Effect of Seed Treatment on Physiological Traits of Two Safflower Cultivars under Defoliation

دوره 43، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 507-516

10.22055/ppd.2020.31631.1845

Mina Pedram؛ Ali Hatami؛ Mohammad Reza Moradi Telavat؛ Zahra Tahmasebi


3. ارزیابی شاخص‌های کیفی شربت در برداشت سبز و سوخته نیشکر

دوره 42، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 402-415

10.22055/ppd.2019.25618.1595

رضا مرادی؛ سید عطاء اله سیادت؛ عبدالرضا سیاهپوش؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمد رضا مرادی تلاوت