نویسنده = عزیز تراهی
تعداد مقالات: 4
2. اثر اسید جیبرلیک و بنزیل‌آدنین بر صفات کمی و کیفی خرمای رقم استعمران در اهواز

دوره 37، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 105-114

منصور جلالی؛ نوراله معلمی؛ سید محمدحسن مرتضوی؛ عزیز تراهی


4. ریخت‌شناسی گرده واریته‌های نر خرمای استان خوزستان با میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM)

دوره 33، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 97-109

سید محمدحسن مرتضوی؛ عزیز تراهی؛ لیلا برمه