تأثیر نانو کلات کلسیم بر ویژگی‌های رشدی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عمرگلجای سه رقم گل ژربرا (Gerbera jamesonii L.) تحت سیستم هیدروپونیک
تأثیر نانو کلات کلسیم بر ویژگی‌های رشدی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عمرگلجای سه رقم گل ژربرا (Gerbera jamesonii L.) تحت سیستم هیدروپونیک

ثریا معلای مزرعی؛ مهرانگیز چهرازی؛ اسمعیل خالقی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 53-66

https://doi.org/10.22055/ppd.2019.25085.1574

چکیده
  چکیدهژربرا یکی از مهم‌ترین گل‌های بریدنی جهان است که تولید آن رو به افزایش می‌باشد. یکی از مشکلات عمده در پرورش گل ژربرا، خمیدگی گردن و عمر پس از برداشت آن می‌باشد. با توسعه روزافزون صنعت گلکاری و لزوم ...  بیشتر
تأثیر اسید‌سالیسیلیک بر برخی خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی زیتون رقم
تأثیر اسید‌سالیسیلیک بر برخی خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی زیتون رقم "کنسروالیا" (Olea europaea cv. ‘Konservalia’) تحت شرایط تنش خشکی

نرگس شفیعی؛ اسمعیل خالقی؛ نوراله معلمی

دوره 42، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 15-30

https://doi.org/10.22055/ppd.2019.22031.1477

چکیده
  این پژوهش به ‌منظور بررسی اثر چهار سطح مختلف اسید‌سالیسیلیک (صفر،نیم،یکو دومیلی‌مولار) و سه سطح آبیاری (100، 66 و 33 درصد تبخیر و تعرق گیاه) بر برخی خصوصیات رشدی وبیوشیمیایی نهال زیتون رقم "کنسروالیا" به‌صورت ...  بیشتر
مطالعه اثر کاربرد برگی کائولین بر فلئورسانس و میزان کلروفیل برگ نهال‌های زیتون (Olea europaea L.) رقم دزفول تحت تنش کم آبی
مطالعه اثر کاربرد برگی کائولین بر فلئورسانس و میزان کلروفیل برگ نهال‌های زیتون (Olea europaea L.) رقم دزفول تحت تنش کم آبی

اسمعیل خالقی؛ کاظم ارزانی؛ نوراله معلمی؛ محسن برزگر

دوره 37، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 127-139

چکیده
  با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک کشور، استفاده از روش‏هایی که منجر به کاهش اثرات سوء کمبود آب بر محصولات باغی گردد، دارای اهمیت است. کائولین یکی از مواد ضد تعرق است که طی سالهای اخیر استفاده از ...  بیشتر