شناسایی ژنوتیپ های جو مناسب کشت در جنوب استان فارس با استفاده از شاخص های MGIDI و FAI-BLUP
شناسایی ژنوتیپ های جو مناسب کشت در جنوب استان فارس با استفاده از شاخص های MGIDI و FAI-BLUP

حسن زالی؛ علیرضا پورابوقداره

دوره 46، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 335-351

https://doi.org/10.22055/ppd.2024.45295.2134

چکیده
  جو (Hordeum vulgare L) به ­عنوان یکی از سازگارترین محصولات زراعی در بسیاری از مناطق مختلف جهان شناخته شده است. شناسایی ژنوتیپ­ هایی که عملکرد بالا را در بسیاری از صفات ترکیب می ­کنند یک کار چالش برانگیز بوده ...  بیشتر