نویسنده = مختار حیدری
تعداد مقالات: 6
3. تأثیر همزیستی میکوریزایی بر رشد و میزان پرولین در تره فرنگی (.Allium porrum L) و دو توده تره ایرانی L.) Allium ampeloprasum ssp. persicum) تحت تنش خشکی

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 15-26

10.22055/ppd.2015.11115

نسترن قاسم جوکار؛ حبیب اله نادیان؛ بیژن خلیل مقدم؛ مختار حیدری؛ محمد حسین قرینه


4. اثر سطوح مختلف کلرید سدیم و کلونیزاسیون میکوریزایی بر رشد و جذب فسفر، پتاسیم و سدیم توسط گیاه زعفران (.Crocus sativus L)

دوره 36، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 49-59

حبیب اله نادیان؛ مختار حیدری؛ محمد حسین قرینه؛ محمد حسین دانشور


6. ارزیابی اولیه خصوصیات میوه درختان گزینش شده انبه (.Mangifera indica L) در میناب

دوره 35، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 117-129

معصومه عباسی؛ مختار حیدری؛ محمد حسین دانشور