نویسنده = عیسی ارجی
تعداد مقالات: 3
3. بررسی سازگاری و خصوصیات رویشی و زایشی برخی از ارقام زیتون در شرایط آب و هوایی سرپل ذهاب

دوره 35، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 17-27

عیسی ارجی؛ علی اصغر زینانلو؛ ابوالمحسن حاجی امیری؛ مرزبان نجفی