اخبار و اعلانات

انتشار الکترونیکی مجله دوره 42، شماره 3، پاییز 1398

انتشار الکترونیکی مجله دوره 42، شماره 3، پاییز 1398

مطالعه بیشتر

ثبت مقاله انگلیسی کامل در سامانه

ثبت مقاله انگلیسی کامل در سامانه

مطالعه بیشتر

بررسی و پذیرش مقاله مروری

مجله تولیدات گیاهی در نظر دارد مقاله مروری را در زمینه‌های مرتبط با مجله بررسی و پذیرش نماید. بنابراین از محققین دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی و صنایع کشاورزی که صاحب نظر و تجربیات چندین ساله دارند، دعوت می‌شود مقاله در زمینه تخصصی خود را ارسال فرمایند.

مطالعه بیشتر

کسب رتبه A در ارزیابی سال 1396 سامانه رتبه بندی نشریات کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

کسب رتبه A در ارزیابی سال 1396 سامانه رتبه بندی نشریات کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

مطالعه بیشتر

دسترسی مقالات مجله از طریق شناسه دیجیتال (DOI)

این مجله مفتخر به دریافت شناسه دیجیتال (DOI) شده است. مقالات تابستان 1395(2-39) و به بعد از طریق سایت http://www.doi.org و درج شناسه دیجیتال هر مقاله قابل دسترسی است. شناسه دیجیتال برای هر مقاله بخش مشاهده مقاله زیر چکیده مقاله در سامانه مجله تولیدات گیاهی ثبت شده و  قابل رویت می باشد.

مطالعه بیشتر

دسترسی مقالات مجله از طریق پایگاه اینترنی گوگل اسکولار (Google Scholar)

دسترسی مقالات مجله از طریق پایگاه اینترنی گوگل اسکولار (Google Scholar)

مطالعه بیشتر