موضوعات = علوفه
تعداد مقالات: 3
2. مقایسه سیستم کشت مستقیم و نشایی ذرت (Zea mays L.) در تاریخ کاشت معمول و هراکشت

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 97-108

10.22055/ppd.2018.13553

ژاله زارعی؛ حسن حیدری؛ ایرج نصرتی؛ محمود خرمی وفا


3. تاثیر تیمار پرتو گاما بر صفات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بذر دو گونه Agropyron elongatum وBromus tomentellus

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 69-77

آرزو علیزاده؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ بهنام ناصریان خیابانی