نویسنده = پسندی صومعه‌سفلی، مختار
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ضرایب همبستگی صفت‌های زراعی و تجزیه علیت عملکرد دانه در چاودار

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 31-46

10.22055/ppd.2019.22523.1486

خدیجه نایبی آق‌بلاغ؛ ناصر صباغ نیا؛ مختار پسندی صومعه‌سفلی؛ محسن جانمحمدی