نویسنده = شریفی، احمد
تعداد مقالات: 3
1. اثر نوع و ترکیب تنظیم کننده‌های رشد در ریزازدیادی سه گونه بگونیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1398

10.22055/ppd.2019.27321.1660

فاطمه حسینی؛ نسرین مشتاقی؛ احمد شریفی؛ عبدالرضا باقری؛ حسن مرعشی؛ فاطمه کیخا آخر


2. اثر نوع محیط کشت، کلات‌کننده آهن و ترکیب هورمونی بر ریزازدیادی انار(Punica granatum L.)

دوره 43، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 309-322

10.22055/ppd.2019.27232.1655

طیبه اسحاقی ثانی؛ محمد زارع مهرجردی؛ احمد شریفی


3. اثر ترکیبات هورمونی مختلف بر ریزازدیادی پانزده رقم ژربرا (Gerbera jamesonii Bolus ex Hooker f.)

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 91-102

10.22055/ppd.2018.13443

سیده مهدیه خرازی؛ احمد شریفی؛ فاطمه کیخا آخر؛ عبدالرضا باقری؛ مریم مرادیان