نویسنده = توکلی ‌هشجین، تیمور
تعداد مقالات: 1
1. اثر دماهای نزدیک به دمای محیط بر قوه نامیه گرده خرما

دوره 33، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 97-107

احمد مستعان؛ سعید مینایی؛ تیمور توکلی ‌هشجین؛ سهام احمدی‌زاده