نویسنده = چایی چی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کودهای شیمیایی و آلی بر بعضی خصوصیات شیمیایی سیلاژ گیاه کنگر فرنگی (Cynara scolymus)

دوره 33، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 15-31

اسفندیار فاتح؛ محمدرضا چایی چی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ علی اشرف جعفری؛ داریوش مظاهری