نویسنده = جلیلی مرندی، رسول
تعداد مقالات: 1
1. اثر پرتو فرا بنفش بر کیفیت میوه و عمر انباری دو رقم سیب

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 53-63

رسول جلیلی مرندی؛ لطفعلی ناصری؛ رامین حاجی تقی لو؛ علی رضا خرسندی