نویسنده = حیدری، مختار
تعداد مقالات: 2
1. اثر نیتروژن بر تجمع نیترات و فعالیت نیترات ردوکتاز در برخی توده های اسفناج (Spinacia oleracea L.) بومی ایران

دوره 37، شماره 1، بهار 1393، صفحه 107-118

سمیه اسفندیاری بیات؛ سید عبدالله افتخاری؛ مختار حیدری


2. اثر اسید سالیسیلیک و طول دوره انبار داری بر خصوصیات کیفی میوه انبه (Mangifera indica L.)

دوره 37، شماره 1، بهار 1393، صفحه 27-36

عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی؛ نوازاله مرادی؛ ابراهیم رضازاده؛ مختار حیدری