نویسنده = سرخه، کریم
تعداد مقالات: 2
1. اثر تاریخ کشت و تنش گرمای انتهای فصل بر صفان فنولوژیک و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های گندم نان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1398

10.22055/ppd.2019.28957.1744

سیده فاطمه موسوی؛ محمد رضا سیاهپوش؛ کریم سرخه


2. بررسی خصوصیات مولکولی جمعیت نوترکیب اینبرد برنج با استفاده از نشانگر رتروترانسپوزونی iPBS

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-10

10.22055/ppd.2017.16723.1304

سمیه بختیاری؛ داریوش نباتی احمدی؛ کریم سرخه؛ مریم حسینی چاشتری