نویسنده = جعفری، سیروس
تعداد مقالات: 2
2. تاثیر مقدار و تقسیط کود اوره بر عملکرد کمی و کیفی نیشکر بازرویی

دوره 36، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 119-129

احمد کوچک زاده؛ قدرت اله فتحی؛ محمد حسین قرینه؛ سید عطاء اله سیادت؛ سیروس جعفری؛ خلیل عالمی سعید