نویسنده = زرین‌بال، محمد
تعداد مقالات: 2
1. اثر بلوغ میوه و نوع بسته‌بندی بر عمر انباری میوه زردآلوی رقم قرمز شاهرود

دوره 36، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 123-133

محمد زرین‌بال؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ راحله رسولی پیروزیان


2. اثر زمان برداشت و روش بسته‌بندی برکیفیت و عمر انباری میوه زردآلوی رقم قربان مراغه

دوره 36، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-11

محمد زرین‌بال؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ راحله رسولی پیروزیان