نویسنده = ساری خانی، حسن
تعداد مقالات: 3
1. اثر محیط کشت حاوی تخمدان روی کالوس‌زایی و رویان‌زایی گامتی درکشت بساک ارقام مختلف خیار (Cucumis Sativus L.)

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 105-116

10.22055/ppd.2016.11846

سامره نجفی؛ محمدرضا عبداللهی؛ حسن ساری خانی؛ سید سعید موسوی


2. اثر کاربرد پیش از برداشت اسید جیبرلیک بر عمر انباری و برخی شاخص‌های کیفی گیلاس ( .Prunus avium L) رقم سیاه مشهد

دوره 36، شماره 1، بهار 1392، صفحه 51-61

اعظم صدیقی؛ منصور غلامی؛ حسن ساری‌خانی؛ احمد ارشادی


3. بررسی ریزازدیادی و اثر کلشی سین جهت القای درون شیشه‌ای پلوئیدی در گیاه نرگس (Narcissus tazetta)

دوره 35، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 93-103

معصومه احمدی مجد؛ حسن ساری‌خانی؛ مهرداد چایی‌چی؛ عبدالکریم کاشی