نویسنده = بذرکار خطیبانی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات کود نیتروژنه و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله در کشت دوم

دوره 35، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 81-91

پیمان زندی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ جهانفر دانشیان؛ لیلا بذرکار خطیبانی