شماره جاری: دوره 42، شماره 4، زمستان 1398 
4. ارزیابی تاثیر پسماند علف‌‌کش پندی‌متالین بر گندم و جو

صفحه 11-11

10.22055/ppd.2019.25477.1589

تاج محمد خواجوی؛ زینب اورسجی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ عباس بیابانی


8. برآورد خلاء عملکرد برنج با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (CPA) در آمل و رشت

صفحه 7-7

10.22055/ppd.2019.26083.1607

ابراهیم حبیبی؛ یوسف نیک نژاد؛ هرمز فلاح؛ سلمان دستان؛ داود براری تاری