کلیدواژه‌ها = سورگوم
تعداد مقالات: 2
2. قابلیت استفاده‌ی بین گونه‌ای نشانگرهای ریزماهواره ی سورگوم در نیشکر و ذرت

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 27-38

ثریا کرمی؛ فرحناز ایمانی خواه