کلیدواژه‌ها = تحمل به خشکی
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه بای‌پلات صفات تعدادی از ژنوتیپ‌های پاییزه کلزا (.Brassica napus L) در شرایط آبیاری و تنش خشکی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-16

فرنوش ملکشاهی؛ حمید دهقانی؛ بهرام علیزاده