کلیدواژه‌ها = انار
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر نیترات نقره بر تکثیر درون شیشه‌ای ارقام انار ملس یزدی و رباب

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 53-64

10.22055/ppd.2016.12430

بابک ولی زاده کاجی؛ احمدرضا عباسی فر


3. تأثیر محلول پاشی برگی کودهای اوره و سولفات روی بر برخی از ویژگی‌های فیزیکی و بیوشیمیایی میوه ی انار رقم رباب نی‌ریز Punica granatum L. cv. ‘Rabab-e-Neyriz’

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 67-80

زهره صداقت‌کیش؛ نوراله معلمی؛ مجید راحمی؛ اسماعیل خالقی؛ سید محمد حسن مرتضوی