کلیدواژه‌ها = فلزات سنگین
تعداد مقالات: 3
1. اثر سرب بر باززایی و تجمع فلزی Brassica oleracea var. acephala در شرایط کشت درون شیشه‌ای

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 265-278

10.22055/ppd.2019.24671.1560

امید صادقی؛ مینا تقی زاده؛ موسی سلگی