کلیدواژه‌ها = بقایای گندم
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر اختلاط بقایای گندم با خاک بر ویژگی‌های زراعی و فیزیولوژیک لوبیا قرمز

دوره 36، شماره 1، بهار 1392، صفحه 89-101

فرود صالحی؛ محمدجعفر بحرانی؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ حسن پاک نیت؛ نجفعلی کریمیان