نویسنده = داود براری تاری
تعداد مقالات: 1
1. برآورد خلاء عملکرد برنج با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (CPA) در آمل و رشت

دوره 42، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 7-7

10.22055/ppd.2019.26083.1607

ابراهیم حبیبی؛ یوسف نیک نژاد؛ هرمز فلاح؛ سلمان دستان؛ داود براری تاری