نویسنده = حسن ساعی آهق
تعداد مقالات: 1
1. تعیین دز مناسب مواد جهش‌زای فیزیکی و شیمیایی در بافت کالوس برگ کیوی فروت

دوره 42، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 9-9

10.22055/ppd.2019.26394.1623

حسن ساعی آهق؛ موسی موسوی؛ رانجیت پاتیرانا