نویسنده = فرزاد مریوانی
تعداد مقالات: 1
1. اثر تنش خشکی و گردو غبار بر پراکسیداسیون لیپیدی و واکنش ضداکسایشی دو رقم توت‌فرنگی

دوره 42، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 10-10

10.22055/ppd.2019.26308.1618

فرزاد مریوانی؛ ناصر قادری؛ تیمور جوادی