نویسنده = سلاله نجفی مرغملکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات ترکیبات فیتوشیمیایی میوه خرما رقم برحی طی روند نمو و رسیدن

دوره 42، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 8-8

10.22055/ppd.2019.26170.1611

سید محمد حسن مرتضوی؛ سلاله نجفی مرغملکی؛ حسین معتمدی