نویسنده = عبدالامیر راهنما
تعداد مقالات: 2
2. تعیین مناسب‌ترین سطح کود نیتروژن در تاریخ‌های مختلف کاشت کلزا در خوزستان

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 53-63

عبدالامیر راهنما؛ علیرضا جعفر نژادی