نویسنده = محمد حسین قرینه
تعداد مقالات: 5
2. کنترل شیمیایی کاتوس (Cynanchum acutum) در مزارع پلنت نیشکر

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 103-114

10.22055/ppd.2019.24376.1545

ایمان احمدی؛ محمد حسین قرینه


3. تأثیر همزیستی میکوریزایی بر رشد و میزان پرولین در تره فرنگی (.Allium porrum L) و دو توده تره ایرانی L.) Allium ampeloprasum ssp. persicum) تحت تنش خشکی

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 15-26

10.22055/ppd.2015.11115

نسترن قاسم جوکار؛ حبیب اله نادیان؛ بیژن خلیل مقدم؛ مختار حیدری؛ محمد حسین قرینه


4. تاثیر مقدار و تقسیط کود اوره بر عملکرد کمی و کیفی نیشکر بازرویی

دوره 36، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 119-129

احمد کوچک زاده؛ قدرت اله فتحی؛ محمد حسین قرینه؛ سید عطاء اله سیادت؛ سیروس جعفری؛ خلیل عالمی سعید


5. مطالعه‌ی اثر تنش خشکی انتهایی (پایان فصل رشد) بر روی عملکرد دانه، اجزای عملکرد، درصد روغن، درصد پروتئین و خصوصیات رشد ریشه‌ی کلزا (Brassica napus) در شرایط آب و هوایی اهواز

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 53-66

عبدالرضا سید احمدی؛ محمد حسین قرینه؛ عبدالمهدی بخشنده؛ قدرت الله فتحی؛ احمد نادری