نویسنده = سید محمد حسن مرتضوی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تغییرات ترکیبات فیتوشیمیایی میوه خرما رقم برحی طی روند نمو و رسیدن

دوره 42، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 8-8

10.22055/ppd.2019.26170.1611

سید محمد حسن مرتضوی؛ سلاله نجفی مرغملکی؛ حسین معتمدی


3. اثر اسید جیبرلیک و بنزیل‌آدنین بر صفات کمی و کیفی خرمای رقم استعمران در اهواز

دوره 37، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 105-114

منصور جلالی؛ نوراله معلمی؛ سید محمدحسن مرتضوی؛ عزیز تراهی


5. ریخت‌شناسی گرده واریته‌های نر خرمای استان خوزستان با میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM)

دوره 33، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 97-109

سید محمدحسن مرتضوی؛ عزیز تراهی؛ لیلا برمه