سخن سردبیر

 مجله تولیدات گیاهی، توسط دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت فصلنامه چاپی و الکترونیکی، پس از داوری علمی، انتشار و قابل دسترس است. این مجله علمی توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به چاپ می‌رسد. هیأت تحریریه از دریافت مقالات علمی حاصل کار پژوهشی که قبلاً در هیچ جای دیگری چاپ و یا ارسال نشده در زمینه‌های علوم زراعت، باغبانی و اصلاح نباتات استقبال می‌نماید. ضروری است مقالات دریافتی به زبان فارسی، دارای چکیده انگلیسی مبسوط، شکل‌ها و جداول دوزبانه و بر اساس دستورالعمل راهنمای نویسندگان تهیه شده باشند. همچنین مقالات مروری حاصل تجربیات چند ساله محققین محترم دانشگاه و مراکز تحقیقات، در موضوعات مورد پذیرش قابل بررسی و چاپ است.

   موسی مسکرباشی

سردبیر مجله تولیدات گیاهی

(مجله علمی کشاورزی)


موضوعات پذیرفته شده عبارتند از:

اصلاح و بیوتکنولوژی، اکولوژی گیاهان زراعی، تنش‌های گیاهی، فیزیولوژی گیاهان زراعی، تولید گیاهان زراعی، سبزی و صیفی، فیزیولوژی پس از برداشت، کشت بافت، گیاهان دارویی، میوه‌کاری و گیاهان زینتی

 

مجله علمی-پژوهشی تولیدات گیاهی اخلاق علمی و نشر را بر اساس کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE) رعایت می نماید. اگر چه این مجله هنوز به عضویت قطعی COPE در نیامده است ولی از رهنمود های شایسته آنها استفاده  و خود را متعهد به اصول آن می داند.

 


         بنا بر مصوبه هیئت تحریریه این مجله، مقالات شماره زمستان 1398 بصورت تمام انگلیسی خواهد بود. بنابراین مجله تولیدات گیاهی از نویسندگان محترمی که مقالات علمی خود را به زبان انگلیسی جهت بررسی و چاپ مطابق راهنمای تهیه مقاله، تنظیم و در سامانه ثبت نمایند، استقبال می‌کند.           


با کمال مسرت به اطلاع می رساند که "مجله تولیدات گیاهی" در ارزیابی سال 1396 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، موفق به احراز رتبه A از کمیسیون مزبور شده است و ارزیابی ISC نیز رتبه Q2 را در آن سال کسب نموده است.


 

بنا بر مصوبات هیئت محترم تحریریه مجله تولیدات گیاهی با توجه به اینکه در کلیه مقالات ارسالی دانشجویان، مکاتبات با استاد راهنما صورت خواهد گرفت، لذا نویسنده مسئول استاد راهنما بوده و ایشان مقاله را برای مجله ارسال نمایند. بدیهی است مقالات ارسالی که شرایط فوق را رعایت نکرده باشند در فرآیند داوری نخواهند گرفت. 
توجه

به اطلاع کلیه محققان و پژوهشگران محترم می رساند مقالات خود را در زمینه های زراعت، اصلاح نباتات و باغبانی (که با توجه به گزینه راهنمای نویسدگان در بالای همین صفحه تهیه و در 12 صفحه و دارای جدول ها و شکل های دو زبانه و چکیده مبسوط انگلیسی بوده) تنها از طریق سامانه الکترونیکی (گزینه ارسال مقاله) برای مجله ارسال نمایند. بدیهی است به مقالاتی که به هر صورتی غیر از روش یاد شده و یا بدون توجه به فرمت مقاله (راهنمای نویسندگان) دریافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 


 

 بعد از پذیرش علمی و برای نهایی شدن مقاله،  نویسنده مسئول مبلغ 1/500/000 ریال (معادل یکصد و پنجاه هزار تومان)، به حساب دانشگاه واریز می نماید. 

شماره جاری: دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 149-294